Влез или се регистрирай, за да получаваш известия и оферти за спад на цени и още много!

31 000 лв.

590  лв. / месец
30 000
лв.

Toyota Avensis

31 000 лв.

30 000 лв.
042 623 938
590  лв. / месец

Запазен от 14 човека

 • power icon
  Мощност: 132
 • location icon
  Локация: Стара Загора
 • date of registration icon
  Дата на регистрация: 22-05-2018
 • chasis icon
  Купе: Седан
 • age icon
  Години: 6 г. 1 м.
 • number of doors icon
  Врати: 4
 • mileage icon
  Километри: 119303
 • color icon
  Цвят: Frozen White
 • engine icon
  Двигател: 1.6
 • category icon
  Категория: Лек Автомобил
 • gearbox icon
  Трансмисия: Ръчна
 • fuel icon
  Гориво: Бензин
 • euro icon
  Евростандарт:

BUY BACK

обратно изкупуване

Сигурност
Екстериор
Интериор и комфорт
Допълнителна информация

Автомобилът е преминал задължителна техническа проверка

Видяна: 1337

Phone:042623938
лв. 30 000
Toyota Avensis

Автомобила е с пълна сервизна история.

motopfohe-usedcars

Category: Лек Автомобил

Body Type: Седан

Color: Frozen White

Engine: 1.6 Бензин 132

Gearbox: Ръчна

Number of gears: 6

Number of doors: 4

Запитване

Политика за поверителност

 

Ние, дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“: „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, „ПФОЕ АГЕНЦИЯ” ЕООД и „МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД („дружества от групата „МОТО-ПФОЕ или „ние“), събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, или други контакти на българския пазар („Вие“). Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.

С настоящата Политика за поверителност на данните (“Политика“ или „Политика за поверителност“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили. Политиката описва какви методи прилагат и за какви цели дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас при сключване на договори, при ползване на сервизни услуги или при ползване на услуги през уебсайта www.usedcars.motopfohe.bg („Уебсайта“).

ВАЖНО: Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате съгласно приложимите закони за защита на личните данни. Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика за поверителност на данните.

 

ДРУЖЕСТВАТА ОТ ГРУПАТА „МОТО-ПФОЕ“

________

Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ са съвместни администратори („Съвместни администратори“):
1.1 „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 000646811, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.2„МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 131452951, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.3„ПФОЕ АГЕНЦИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 130864464, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.4„МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 175216529, Телефон: 02/9 842 202; Имейл: n.serafimova@ford.bg.  Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.5 Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, всяко от тях като администратор и като Съвместни администратори, носят отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте при сключване на договори, при ползване на сервизни услуги или при ползване на услуги през Уебсайта или на други наши услуги.
1.6 Трябва да знаете, че въпреки че едно от дружествата в групата на „МОТО-ПФОЕ“ може да е основно отговорно за защитата на Вашите лични данни, информацията може да се съдържа в бази данни, които могат да бъдат достъпни от другите дружества в групата. Когато е осъществен достъп до Вашите лични данни, всяко и всички дружества от групата „МОТО-ПФОЕ“ ще изпълняват стандартите, наложени с настоящата Политика.

 

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ може да обработват Вашите лични данни, в следните случаи:

 • Ако се свържете с нас директно, например чрез посещение на наше търговско представителство или чрез попълване на формуляр за регистрация на Уебсайта, или чрез телефонните линии за обслужване на клиенти, за да поискате информация за нашите продукти и услуги.
 • Ако предоставите данните си при сключване на договор покупко-продажба, лизинг и/или застраховка на нов или употребяван автомобил, ползвате сервизно обслужване или наемете автомобил;
 • Ако купувате продукт или услуга директно от нашите търговски представителства или нашия Уебсайт;
 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или въвеждате данни онлайн на Уебсайта;
 • Ако данните за превозното средство (включително регистрационен номер на превозното средство) са прехвърлени към нас по време на обслужването или ремонта на Вашето превозно средство, например, при оторизираните търговски представители.
 • Ако други юридически лица в рамките на групата „МОТО-ПФОЕ“ или бизнес партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика на поверителност и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

________

Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от това дали сте наш клиент, контрагент и какви наши услуги ползвате:

 • Относно физическата идентичност - имена, ЕГН или възраст, данни на лична карта, адрес, телефон, адрес на електронна поща, образ, брой на членовете на семейството;
 • Относно икономическа идентичност - финансово състояние, информация за банкови сметки;
 • Относно гражданско-правния статус – данни от свидетелство за управление на МПС;
 • Интереси – информация, която ни предоставяте за своите интереси, включително видове превозни средства, от които се интересувате;
 • Ползване на Уебсайта или други наши уебсайтове – дата и час на Вашето посещение; колко и кои страници разглеждате по време на посещението и колко време е престоят Ви там; името на Вашия интернет домейн (това може да бъде Вашият интернет доставчик като например NET 1 или Вашето работно място) и 'IP' адреса (това е номер, прикачен на Вашия компютър, когато сърфирате в интернет), който Ви позволява достъп до нашия сайт; интернет браузъра, който използвате (напр. MS Internet Explorer или Google Chrome) и операционната система на компютъра Ви (напр. Windows 8.1); сайта, в който сте били, преди да се свържете с www.usedcars.motopfohe.bg или с друг наш уебсайт (напр. Yahoo, ако сте ни намерили с тази търсачка);
 • Информация за продажби и сервизни услуги – информация относно покупки, включително предпочитан търговски представител, клиентски номер и номер на договор, поддръжка и сервизни услуги, включително жалби и претенции. 
 • Образ (Ние осъществяваме видеонаблюдение в търговските помещения на нашите обекти).

 

КАК МОГАТ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

Обработването на Вашите личните данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания по Регламента. От нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на Вашите данни, както следва:

4.1 Цел: Упражняване на правата и задълженията на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, възникнали в резултат на сключени с Вас договори;
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;
4.2 Цел: Осъществяване на финансово-счетоводна дейност от дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ при и по повод на сключените с Вас договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, издаване на фактури;
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;
Цел: Осъществяване на кореспонденция с потенциални, настоящи и бивши клиенти на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ" и обслужване на клиенти, в това число за да отговорим на Вашите въпроси и да осъществим Вашите искания, например да Ви изпратим исканите документи или уведомления по имейл; да Ви изпращаме важна информация и/или други административни уведомления относно Уебсайта, взаимоотношенията с нас или промени в нашите условия или политики; 
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента; или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента; или изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на администратора по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента;
4.3 Цел: Предоставяне на определени услуги като тестово шофиране, предоставяне на информация за автомобили, автомобили под наем, сервизни услуги, информационни бюлетини, печатни издания и материали, брошури, електронна и печатна версия на списание „МОТО-ПФОЕ НЮЗ“;
Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента;
4.4 Цел: Директен маркетинг по отношение на потенциални, настоящи и бивши клиенти на администратора;
Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на Администратора/Съвместните администратори по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента;
Вие може да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел или да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и директен маркетинг, по всяко време с действие занапред, като изпратите възражението или уведомлението за оттегляне до съответния Администратор от групата на „МОТО-ПФОЕ“ по електронна поща/ телефон за контакт, посочени в точка 1 по-горе.
4.5 Цел: За наши бизнес цели, например анализ на данни, удостоверявания, разработване на нови модели, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги, идентифициране на тенденциите при браузването на Уебсайта, разработване на персонализирана среда в Уебсайта чрез въвеждане на продукти и оферти, които са персонализирани за Вашите лични нужди или измерват ефективността на нашите промоционални кампании. 
Основание за обработване: легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.
Легитимният интерес на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ да предоставят първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съответствие изискванията на действащото в България законодателство по защита на личните данни и достатъчно основание за тяхното обработване. Клиентите очакват високо качество и първокласно функциониране на продуктите и услугите на дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“. За да се изпълнят тези очаквания е необходимо непрекъснато наблюдение и подобряване на качеството, както и разработване или предлагане на нови продукти и услуги.
4.6 Цел: Видеонаблюдение на достъпа в търговските обекти на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.
Основание за обработване: легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.

Легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ се изразяват в това да гарантират сигурността и охраната на търговските си обекти, да осигуряват сигурността на служителите по време на работния процес, както и да ограничат, да предотвратят или да наложат санкции, или да отправи претенции в случай на каквито и да е незаконосъобразни действия или бездействия. Предвид целта, за която се използват данните Ви, този интерес е пропорционален на рисковете, които могат да възникнат при обработването на данните и интересът на групата „МОТО-ПФОЕ“ взема преимущество над правото на всеки клиент и/или трето лице, да не бъде записван що се касае до присъствието му в сградите на Администратора/ Съвместните администратори.

4.7 Предоставяне на личните данни при спазване на закона. Дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“ в качеството си на администратори на лични данни са подчинени на законодателството в Република България. В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица - държавни и др. органи, институции и ведомства, застрахователни дружества, застрахователни брокери, банки и институции в кръга на тяхната компетентност и при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство. 

Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.

4.8 Предоставяне на данни на трети лица, включително обработващи лични данни. Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица, които действат от свое име или от името на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни. 

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от:

 • Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“;
 • Договорни партньори и сервизи (напр. търговски представители, партньори при покупката на Вашия автомобил, други оторизирани дилъри и сервизи);
 • Трети лица, чиито марки, продукти или услуги се разпространяват от Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“;
 • Дружества, предоставящи услуги на Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, като IT поддръжка, IT хостинг. 

4.9 Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство. Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ не извършват трансфер на Вашите лични данни с техни партньори, базирани извън Европейското икономическо пространство.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

5.1 Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).
5.2 Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри или на защитени сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.
5.3 Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните мерки:
 (a) строго ограничен достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само при необходимост от узнаване и с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;
 (b) Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени папки, защитени с пароли или с различни степени на оторизация; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с документите;
 (c) Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в сградата на Съвместните администратори в гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444;
 (d) На обектите на Съвместните администратори, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява денонощна физическа и техническа (чрез сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп;
 (e) Персоналът на Съвместните администратори, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на „МОТО-ПФОЕ“, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
 (f) Предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на „МОТО-ПФОЕ“. 
5.4 Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от Уебсайта или друг портал или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

________

6.1 Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.
6.2 Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.
6.3 При определени обстоятелства можем да задържим личните Ви данни за по-дълги периоди от време, за да имаме точен запис на взаимоотношенията Ви с нас в случай на жалби или оспорвания или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които личните Ви данни ще бъдат необходими.
6.4 Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или се унищожават.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

________

7.1 Имате определени права във връзка с личните Ви данни, като например имате право да: 
 (a) поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползват Вашите данни; 
 (b) поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от тях;
 (c) да поискате от нас да Ви предоставим информация за съществените характеристики на договореността между Съвместните администратори от групата на “МОТО-ПФОЕ“;
 (d) получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно - да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
 (e) поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим/актуализираме;
 (f) поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме; 
 (g) когато обработката се основава на съгласие и във връзка с директен маркетинг, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред;
 (h) направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения (включително профилиране), когато то това Ви засяга съществено;
 (i) поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.
7.2 Ред за упражняване на правата
 7.2.1 Вие може да подадете искане за упражняване на правата си до съответния Администратор от групата на „МОТО-ПФОЕ“, по един от следните начини: на място, по поща вкл. електронна поща, по телефон или факс, както са посочени в точка 1 по-горе. 
 7.2.2 Всяка молба, запитване или Ваше искане се приема с входящ номер, разглежда се, проверяваме Вашата легитимация и право, което искате да упражните и отговаряме в едномесечен срок от постъпването. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме. В случай, че има причини искането да не бъде изпълнено, ние ще посочим тези причини на молителя в писмена форма.
 7.2.3 Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защити обществения интерес (например, при предотвратяването или разкриването на престъпления), или нашите интереси, или правата и свободите на другите. 

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, молим да се свържете с нас чрез посочените в т. 1 по-горе данни за контакт (понеделник - петък от 09:00 до 18:00 часа).

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/91-53-518, уебсайт: www.cpdp.bg

Молим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

 

БИСКВИТКИ

________

8.1 Обработване на бисквитки 
Бисквитките са малки текстови файлове, които някои уебсайтове съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство. 
При този Уебсайт бисквитките се използват за подобряване на работата на браузъра Ви. Дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“ се грижат максимално за личните Ви данни и за информацията, запазена от бисквитките, и Вашето безпроблемно обработване на всички функционалности на Уебсайта.
8.2 Управление и изтриване на бисквитки.
Вие можете да приемете или откажете бисквитките чрез промяна в настройките на Вашия браузър. Ако бисквитките са забранени, е възможно да не можете да ползвате всички интерактивни функционалности на този Уебсайт. 
Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра. 
8.3 Бисквитките помагат :
 8.3.1 Да накараме нашия Уебсайт да работи според Вашите очаквания;
 8.3.2 Да запомним Вашите настройки по време на посещения;
 8.3.3 Непрекъснато да подобряваме нашия Уебсайт за Вас.
8.4 Ние не обработваме бисквитките за:
 8.4.1 Събиране на идентифициращи лични данни – винаги ще Ви молим за изричното Ви разрешение, ако някога искаме да съберем такава информация;
 8.4.2 Събиране на чувствителна информация без Вашето изрично съгласие.
8.5 Обработването на бисквитките спада към няколко категории:
 8.5.1 Бисквитки за уебсайт функции
Ние обработваме бисквитки, за да накараме нашия Уебсайт да функционира по-добре. Например ние запазваме информация след като влезете веднъж в Уебсайта, за да не е необходимо да влизате отново всеки път, когато посещавате различна страница/меню по време на вашата сесия. 
След като излезете или затворите браузъра, бисквитките за сесия ще се изтрият.
 8.5.2 Аналитични бисквитки
Аналитичните програми използват бисквитки за събиране на статистически данни, които ни помагат да подобрим нашия Уебсайт. Освен ако не ни предоставите изрична информация, като попълните формуляр или ни се обадите, всички данни, събрани от аналитичните програми, се съхраняват анонимно, като виждаме само общи стойности, а не специфични индивидуални данни.
Примерите за това включват:

 • Как сте стигнали до нашия Уебсайт (например от търсачка, реклама и др.);
 • Действията, които извършвате на Уебсайта, като прегледан брой страници, прекарано време на дадена страница, на коя страница посетителите са напуснали Уебсайта;
 • Колко често се връщате на нашия Уебсайт;
 • Използваната от посетителите технология (например браузър, операционна система, устройство и др.). 

8.6 За да научите повече за бисквитките по принцип и как да ги управлявате, моля да посетете www.aboutcookies.org 

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

________

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на Уебсайта. Ако Вие използвате нашия Уебсайт или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.

 

Дружествата от групата МОТО-ПФОЕ 

Заяви Тест - Драйв

Политика за поверителност

 

Ние, дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“: „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, „ПФОЕ АГЕНЦИЯ” ЕООД и „МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД („дружества от групата „МОТО-ПФОЕ или „ние“), събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, или други контакти на българския пазар („Вие“). Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.

С настоящата Политика за поверителност на данните (“Политика“ или „Политика за поверителност“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили. Политиката описва какви методи прилагат и за какви цели дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас при сключване на договори, при ползване на сервизни услуги или при ползване на услуги през уебсайта www.usedcars.motopfohe.bg („Уебсайта“).

ВАЖНО: Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате съгласно приложимите закони за защита на личните данни. Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика за поверителност на данните.

 

ДРУЖЕСТВАТА ОТ ГРУПАТА „МОТО-ПФОЕ“

________

Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ са съвместни администратори („Съвместни администратори“):
1.1 „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 000646811, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.2„МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 131452951, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.3„ПФОЕ АГЕНЦИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 130864464, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.4„МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 175216529, Телефон: 02/9 842 202; Имейл: n.serafimova@ford.bg.  Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.5 Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, всяко от тях като администратор и като Съвместни администратори, носят отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте при сключване на договори, при ползване на сервизни услуги или при ползване на услуги през Уебсайта или на други наши услуги.
1.6 Трябва да знаете, че въпреки че едно от дружествата в групата на „МОТО-ПФОЕ“ може да е основно отговорно за защитата на Вашите лични данни, информацията може да се съдържа в бази данни, които могат да бъдат достъпни от другите дружества в групата. Когато е осъществен достъп до Вашите лични данни, всяко и всички дружества от групата „МОТО-ПФОЕ“ ще изпълняват стандартите, наложени с настоящата Политика.

 

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ може да обработват Вашите лични данни, в следните случаи:

 • Ако се свържете с нас директно, например чрез посещение на наше търговско представителство или чрез попълване на формуляр за регистрация на Уебсайта, или чрез телефонните линии за обслужване на клиенти, за да поискате информация за нашите продукти и услуги.
 • Ако предоставите данните си при сключване на договор покупко-продажба, лизинг и/или застраховка на нов или употребяван автомобил, ползвате сервизно обслужване или наемете автомобил;
 • Ако купувате продукт или услуга директно от нашите търговски представителства или нашия Уебсайт;
 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или въвеждате данни онлайн на Уебсайта;
 • Ако данните за превозното средство (включително регистрационен номер на превозното средство) са прехвърлени към нас по време на обслужването или ремонта на Вашето превозно средство, например, при оторизираните търговски представители.
 • Ако други юридически лица в рамките на групата „МОТО-ПФОЕ“ или бизнес партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика на поверителност и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

________

Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от това дали сте наш клиент, контрагент и какви наши услуги ползвате:

 • Относно физическата идентичност - имена, ЕГН или възраст, данни на лична карта, адрес, телефон, адрес на електронна поща, образ, брой на членовете на семейството;
 • Относно икономическа идентичност - финансово състояние, информация за банкови сметки;
 • Относно гражданско-правния статус – данни от свидетелство за управление на МПС;
 • Интереси – информация, която ни предоставяте за своите интереси, включително видове превозни средства, от които се интересувате;
 • Ползване на Уебсайта или други наши уебсайтове – дата и час на Вашето посещение; колко и кои страници разглеждате по време на посещението и колко време е престоят Ви там; името на Вашия интернет домейн (това може да бъде Вашият интернет доставчик като например NET 1 или Вашето работно място) и 'IP' адреса (това е номер, прикачен на Вашия компютър, когато сърфирате в интернет), който Ви позволява достъп до нашия сайт; интернет браузъра, който използвате (напр. MS Internet Explorer или Google Chrome) и операционната система на компютъра Ви (напр. Windows 8.1); сайта, в който сте били, преди да се свържете с www.usedcars.motopfohe.bg или с друг наш уебсайт (напр. Yahoo, ако сте ни намерили с тази търсачка);
 • Информация за продажби и сервизни услуги – информация относно покупки, включително предпочитан търговски представител, клиентски номер и номер на договор, поддръжка и сервизни услуги, включително жалби и претенции. 
 • Образ (Ние осъществяваме видеонаблюдение в търговските помещения на нашите обекти).

 

КАК МОГАТ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

Обработването на Вашите личните данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания по Регламента. От нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на Вашите данни, както следва:

4.1 Цел: Упражняване на правата и задълженията на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, възникнали в резултат на сключени с Вас договори;
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;
4.2 Цел: Осъществяване на финансово-счетоводна дейност от дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ при и по повод на сключените с Вас договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, издаване на фактури;
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;
Цел: Осъществяване на кореспонденция с потенциални, настоящи и бивши клиенти на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ" и обслужване на клиенти, в това число за да отговорим на Вашите въпроси и да осъществим Вашите искания, например да Ви изпратим исканите документи или уведомления по имейл; да Ви изпращаме важна информация и/или други административни уведомления относно Уебсайта, взаимоотношенията с нас или промени в нашите условия или политики; 
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента; или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента; или изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на администратора по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента;
4.3 Цел: Предоставяне на определени услуги като тестово шофиране, предоставяне на информация за автомобили, автомобили под наем, сервизни услуги, информационни бюлетини, печатни издания и материали, брошури, електронна и печатна версия на списание „МОТО-ПФОЕ НЮЗ“;
Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента;
4.4 Цел: Директен маркетинг по отношение на потенциални, настоящи и бивши клиенти на администратора;
Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на Администратора/Съвместните администратори по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента;
Вие може да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел или да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и директен маркетинг, по всяко време с действие занапред, като изпратите възражението или уведомлението за оттегляне до съответния Администратор от групата на „МОТО-ПФОЕ“ по електронна поща/ телефон за контакт, посочени в точка 1 по-горе.
4.5 Цел: За наши бизнес цели, например анализ на данни, удостоверявания, разработване на нови модели, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги, идентифициране на тенденциите при браузването на Уебсайта, разработване на персонализирана среда в Уебсайта чрез въвеждане на продукти и оферти, които са персонализирани за Вашите лични нужди или измерват ефективността на нашите промоционални кампании. 
Основание за обработване: легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.
Легитимният интерес на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ да предоставят първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съответствие изискванията на действащото в България законодателство по защита на личните данни и достатъчно основание за тяхното обработване. Клиентите очакват високо качество и първокласно функциониране на продуктите и услугите на дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“. За да се изпълнят тези очаквания е необходимо непрекъснато наблюдение и подобряване на качеството, както и разработване или предлагане на нови продукти и услуги.
4.6 Цел: Видеонаблюдение на достъпа в търговските обекти на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.
Основание за обработване: легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.

Легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ се изразяват в това да гарантират сигурността и охраната на търговските си обекти, да осигуряват сигурността на служителите по време на работния процес, както и да ограничат, да предотвратят или да наложат санкции, или да отправи претенции в случай на каквито и да е незаконосъобразни действия или бездействия. Предвид целта, за която се използват данните Ви, този интерес е пропорционален на рисковете, които могат да възникнат при обработването на данните и интересът на групата „МОТО-ПФОЕ“ взема преимущество над правото на всеки клиент и/или трето лице, да не бъде записван що се касае до присъствието му в сградите на Администратора/ Съвместните администратори.

4.7 Предоставяне на личните данни при спазване на закона. Дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“ в качеството си на администратори на лични данни са подчинени на законодателството в Република България. В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица - държавни и др. органи, институции и ведомства, застрахователни дружества, застрахователни брокери, банки и институции в кръга на тяхната компетентност и при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство. 

Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.

4.8 Предоставяне на данни на трети лица, включително обработващи лични данни. Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица, които действат от свое име или от името на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни. 

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от:

 • Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“;
 • Договорни партньори и сервизи (напр. търговски представители, партньори при покупката на Вашия автомобил, други оторизирани дилъри и сервизи);
 • Трети лица, чиито марки, продукти или услуги се разпространяват от Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“;
 • Дружества, предоставящи услуги на Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, като IT поддръжка, IT хостинг. 

4.9 Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство. Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ не извършват трансфер на Вашите лични данни с техни партньори, базирани извън Европейското икономическо пространство.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

5.1 Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).
5.2 Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри или на защитени сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.
5.3 Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните мерки:
 (a) строго ограничен достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само при необходимост от узнаване и с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;
 (b) Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени папки, защитени с пароли или с различни степени на оторизация; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с документите;
 (c) Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в сградата на Съвместните администратори в гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444;
 (d) На обектите на Съвместните администратори, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява денонощна физическа и техническа (чрез сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп;
 (e) Персоналът на Съвместните администратори, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на „МОТО-ПФОЕ“, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
 (f) Предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на „МОТО-ПФОЕ“. 
5.4 Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от Уебсайта или друг портал или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

________

6.1 Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.
6.2 Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.
6.3 При определени обстоятелства можем да задържим личните Ви данни за по-дълги периоди от време, за да имаме точен запис на взаимоотношенията Ви с нас в случай на жалби или оспорвания или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които личните Ви данни ще бъдат необходими.
6.4 Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или се унищожават.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

________

7.1 Имате определени права във връзка с личните Ви данни, като например имате право да: 
 (a) поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползват Вашите данни; 
 (b) поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от тях;
 (c) да поискате от нас да Ви предоставим информация за съществените характеристики на договореността между Съвместните администратори от групата на “МОТО-ПФОЕ“;
 (d) получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно - да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
 (e) поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим/актуализираме;
 (f) поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме; 
 (g) когато обработката се основава на съгласие и във връзка с директен маркетинг, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред;
 (h) направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения (включително профилиране), когато то това Ви засяга съществено;
 (i) поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.
7.2 Ред за упражняване на правата
 7.2.1 Вие може да подадете искане за упражняване на правата си до съответния Администратор от групата на „МОТО-ПФОЕ“, по един от следните начини: на място, по поща вкл. електронна поща, по телефон или факс, както са посочени в точка 1 по-горе. 
 7.2.2 Всяка молба, запитване или Ваше искане се приема с входящ номер, разглежда се, проверяваме Вашата легитимация и право, което искате да упражните и отговаряме в едномесечен срок от постъпването. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме. В случай, че има причини искането да не бъде изпълнено, ние ще посочим тези причини на молителя в писмена форма.
 7.2.3 Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защити обществения интерес (например, при предотвратяването или разкриването на престъпления), или нашите интереси, или правата и свободите на другите. 

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, молим да се свържете с нас чрез посочените в т. 1 по-горе данни за контакт (понеделник - петък от 09:00 до 18:00 часа).

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/91-53-518, уебсайт: www.cpdp.bg

Молим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

 

БИСКВИТКИ

________

8.1 Обработване на бисквитки 
Бисквитките са малки текстови файлове, които някои уебсайтове съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство. 
При този Уебсайт бисквитките се използват за подобряване на работата на браузъра Ви. Дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“ се грижат максимално за личните Ви данни и за информацията, запазена от бисквитките, и Вашето безпроблемно обработване на всички функционалности на Уебсайта.
8.2 Управление и изтриване на бисквитки.
Вие можете да приемете или откажете бисквитките чрез промяна в настройките на Вашия браузър. Ако бисквитките са забранени, е възможно да не можете да ползвате всички интерактивни функционалности на този Уебсайт. 
Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра. 
8.3 Бисквитките помагат :
 8.3.1 Да накараме нашия Уебсайт да работи според Вашите очаквания;
 8.3.2 Да запомним Вашите настройки по време на посещения;
 8.3.3 Непрекъснато да подобряваме нашия Уебсайт за Вас.
8.4 Ние не обработваме бисквитките за:
 8.4.1 Събиране на идентифициращи лични данни – винаги ще Ви молим за изричното Ви разрешение, ако някога искаме да съберем такава информация;
 8.4.2 Събиране на чувствителна информация без Вашето изрично съгласие.
8.5 Обработването на бисквитките спада към няколко категории:
 8.5.1 Бисквитки за уебсайт функции
Ние обработваме бисквитки, за да накараме нашия Уебсайт да функционира по-добре. Например ние запазваме информация след като влезете веднъж в Уебсайта, за да не е необходимо да влизате отново всеки път, когато посещавате различна страница/меню по време на вашата сесия. 
След като излезете или затворите браузъра, бисквитките за сесия ще се изтрият.
 8.5.2 Аналитични бисквитки
Аналитичните програми използват бисквитки за събиране на статистически данни, които ни помагат да подобрим нашия Уебсайт. Освен ако не ни предоставите изрична информация, като попълните формуляр или ни се обадите, всички данни, събрани от аналитичните програми, се съхраняват анонимно, като виждаме само общи стойности, а не специфични индивидуални данни.
Примерите за това включват:

 • Как сте стигнали до нашия Уебсайт (например от търсачка, реклама и др.);
 • Действията, които извършвате на Уебсайта, като прегледан брой страници, прекарано време на дадена страница, на коя страница посетителите са напуснали Уебсайта;
 • Колко често се връщате на нашия Уебсайт;
 • Използваната от посетителите технология (например браузър, операционна система, устройство и др.). 

8.6 За да научите повече за бисквитките по принцип и как да ги управлявате, моля да посетете www.aboutcookies.org 

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

________

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на Уебсайта. Ако Вие използвате нашия Уебсайт или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.

 

Дружествата от групата МОТО-ПФОЕ 

program type

Очаквайте наш търговски представител да се свърже с Вас възможно най-скоро.

Бладгодарим за запитването!

Очаквайте наш търговски представител да се свърже с Вас възможно най-скоро на посочените телефон и имейл адрес.

Политика за поверителност

 

Ние, дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“: „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, „ПФОЕ АГЕНЦИЯ” ЕООД и „МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД („дружества от групата „МОТО-ПФОЕ или „ние“), събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, или други контакти на българския пазар („Вие“). Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.

С настоящата Политика за поверителност на данните (“Политика“ или „Политика за поверителност“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили. Политиката описва какви методи прилагат и за какви цели дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас при сключване на договори, при ползване на сервизни услуги или при ползване на услуги през уебсайта www.usedcars.motopfohe.bg („Уебсайта“).

ВАЖНО: Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате съгласно приложимите закони за защита на личните данни. Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика за поверителност на данните.

 

ДРУЖЕСТВАТА ОТ ГРУПАТА „МОТО-ПФОЕ“

________

Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ са съвместни администратори („Съвместни администратори“):
1.1 „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 000646811, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.2„МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 131452951, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.3„ПФОЕ АГЕНЦИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 130864464, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg. Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.4„МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 175216529, Телефон: 02/9 842 202; Имейл: n.serafimova@ford.bg.  Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg.
1.5 Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, всяко от тях като администратор и като Съвместни администратори, носят отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте при сключване на договори, при ползване на сервизни услуги или при ползване на услуги през Уебсайта или на други наши услуги.
1.6 Трябва да знаете, че въпреки че едно от дружествата в групата на „МОТО-ПФОЕ“ може да е основно отговорно за защитата на Вашите лични данни, информацията може да се съдържа в бази данни, които могат да бъдат достъпни от другите дружества в групата. Когато е осъществен достъп до Вашите лични данни, всяко и всички дружества от групата „МОТО-ПФОЕ“ ще изпълняват стандартите, наложени с настоящата Политика.

 

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ може да обработват Вашите лични данни, в следните случаи:

 • Ако се свържете с нас директно, например чрез посещение на наше търговско представителство или чрез попълване на формуляр за регистрация на Уебсайта, или чрез телефонните линии за обслужване на клиенти, за да поискате информация за нашите продукти и услуги.
 • Ако предоставите данните си при сключване на договор покупко-продажба, лизинг и/или застраховка на нов или употребяван автомобил, ползвате сервизно обслужване или наемете автомобил;
 • Ако купувате продукт или услуга директно от нашите търговски представителства или нашия Уебсайт;
 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или въвеждате данни онлайн на Уебсайта;
 • Ако данните за превозното средство (включително регистрационен номер на превозното средство) са прехвърлени към нас по време на обслужването или ремонта на Вашето превозно средство, например, при оторизираните търговски представители.
 • Ако други юридически лица в рамките на групата „МОТО-ПФОЕ“ или бизнес партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика на поверителност и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

________

Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от това дали сте наш клиент, контрагент и какви наши услуги ползвате:

 • Относно физическата идентичност - имена, ЕГН или възраст, данни на лична карта, адрес, телефон, адрес на електронна поща, образ, брой на членовете на семейството;
 • Относно икономическа идентичност - финансово състояние, информация за банкови сметки;
 • Относно гражданско-правния статус – данни от свидетелство за управление на МПС;
 • Интереси – информация, която ни предоставяте за своите интереси, включително видове превозни средства, от които се интересувате;
 • Ползване на Уебсайта или други наши уебсайтове – дата и час на Вашето посещение; колко и кои страници разглеждате по време на посещението и колко време е престоят Ви там; името на Вашия интернет домейн (това може да бъде Вашият интернет доставчик като например NET 1 или Вашето работно място) и 'IP' адреса (това е номер, прикачен на Вашия компютър, когато сърфирате в интернет), който Ви позволява достъп до нашия сайт; интернет браузъра, който използвате (напр. MS Internet Explorer или Google Chrome) и операционната система на компютъра Ви (напр. Windows 8.1); сайта, в който сте били, преди да се свържете с www.usedcars.motopfohe.bg или с друг наш уебсайт (напр. Yahoo, ако сте ни намерили с тази търсачка);
 • Информация за продажби и сервизни услуги – информация относно покупки, включително предпочитан търговски представител, клиентски номер и номер на договор, поддръжка и сервизни услуги, включително жалби и претенции. 
 • Образ (Ние осъществяваме видеонаблюдение в търговските помещения на нашите обекти).

 

КАК МОГАТ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

Обработването на Вашите личните данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания по Регламента. От нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на Вашите данни, както следва:

4.1 Цел: Упражняване на правата и задълженията на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, възникнали в резултат на сключени с Вас договори;
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;
4.2 Цел: Осъществяване на финансово-счетоводна дейност от дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ при и по повод на сключените с Вас договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, издаване на фактури;
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;
Цел: Осъществяване на кореспонденция с потенциални, настоящи и бивши клиенти на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ" и обслужване на клиенти, в това число за да отговорим на Вашите въпроси и да осъществим Вашите искания, например да Ви изпратим исканите документи или уведомления по имейл; да Ви изпращаме важна информация и/или други административни уведомления относно Уебсайта, взаимоотношенията с нас или промени в нашите условия или политики; 
Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента; или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента; или изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на администратора по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента;
4.3 Цел: Предоставяне на определени услуги като тестово шофиране, предоставяне на информация за автомобили, автомобили под наем, сервизни услуги, информационни бюлетини, печатни издания и материали, брошури, електронна и печатна версия на списание „МОТО-ПФОЕ НЮЗ“;
Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента;
4.4 Цел: Директен маркетинг по отношение на потенциални, настоящи и бивши клиенти на администратора;
Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента или легитимните интереси на Администратора/Съвместните администратори по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента;
Вие може да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел или да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и директен маркетинг, по всяко време с действие занапред, като изпратите възражението или уведомлението за оттегляне до съответния Администратор от групата на „МОТО-ПФОЕ“ по електронна поща/ телефон за контакт, посочени в точка 1 по-горе.
4.5 Цел: За наши бизнес цели, например анализ на данни, удостоверявания, разработване на нови модели, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги, идентифициране на тенденциите при браузването на Уебсайта, разработване на персонализирана среда в Уебсайта чрез въвеждане на продукти и оферти, които са персонализирани за Вашите лични нужди или измерват ефективността на нашите промоционални кампании. 
Основание за обработване: легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.
Легитимният интерес на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ да предоставят първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съответствие изискванията на действащото в България законодателство по защита на личните данни и достатъчно основание за тяхното обработване. Клиентите очакват високо качество и първокласно функциониране на продуктите и услугите на дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“. За да се изпълнят тези очаквания е необходимо непрекъснато наблюдение и подобряване на качеството, както и разработване или предлагане на нови продукти и услуги.
4.6 Цел: Видеонаблюдение на достъпа в търговските обекти на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.
Основание за обработване: легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“.

Легитимните интереси на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ се изразяват в това да гарантират сигурността и охраната на търговските си обекти, да осигуряват сигурността на служителите по време на работния процес, както и да ограничат, да предотвратят или да наложат санкции, или да отправи претенции в случай на каквито и да е незаконосъобразни действия или бездействия. Предвид целта, за която се използват данните Ви, този интерес е пропорционален на рисковете, които могат да възникнат при обработването на данните и интересът на групата „МОТО-ПФОЕ“ взема преимущество над правото на всеки клиент и/или трето лице, да не бъде записван що се касае до присъствието му в сградите на Администратора/ Съвместните администратори.

4.7 Предоставяне на личните данни при спазване на закона. Дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“ в качеството си на администратори на лични данни са подчинени на законодателството в Република България. В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица - държавни и др. органи, институции и ведомства, застрахователни дружества, застрахователни брокери, банки и институции в кръга на тяхната компетентност и при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство. 

Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.

4.8 Предоставяне на данни на трети лица, включително обработващи лични данни. Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица, които действат от свое име или от името на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни. 

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от:

 • Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“;
 • Договорни партньори и сервизи (напр. търговски представители, партньори при покупката на Вашия автомобил, други оторизирани дилъри и сервизи);
 • Трети лица, чиито марки, продукти или услуги се разпространяват от Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“;
 • Дружества, предоставящи услуги на Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“, като IT поддръжка, IT хостинг. 

4.9 Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство. Дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ не извършват трансфер на Вашите лични данни с техни партньори, базирани извън Европейското икономическо пространство.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

________

5.1 Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).
5.2 Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри или на защитени сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.
5.3 Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните мерки:
 (a) строго ограничен достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само при необходимост от узнаване и с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;
 (b) Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени папки, защитени с пароли или с различни степени на оторизация; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с документите;
 (c) Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в сградата на Съвместните администратори в гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444;
 (d) На обектите на Съвместните администратори, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява денонощна физическа и техническа (чрез сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп;
 (e) Персоналът на Съвместните администратори, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на „МОТО-ПФОЕ“, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
 (f) Предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на „МОТО-ПФОЕ“. 
5.4 Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от Уебсайта или друг портал или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

________

6.1 Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.
6.2 Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.
6.3 При определени обстоятелства можем да задържим личните Ви данни за по-дълги периоди от време, за да имаме точен запис на взаимоотношенията Ви с нас в случай на жалби или оспорвания или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които личните Ви данни ще бъдат необходими.
6.4 Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите на дружествата от групата „МОТО-ПФОЕ“ и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или се унищожават.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

________

7.1 Имате определени права във връзка с личните Ви данни, като например имате право да: 
 (a) поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползват Вашите данни; 
 (b) поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от тях;
 (c) да поискате от нас да Ви предоставим информация за съществените характеристики на договореността между Съвместните администратори от групата на “МОТО-ПФОЕ“;
 (d) получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно - да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
 (e) поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим/актуализираме;
 (f) поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме; 
 (g) когато обработката се основава на съгласие и във връзка с директен маркетинг, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред;
 (h) направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения (включително профилиране), когато то това Ви засяга съществено;
 (i) поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.
7.2 Ред за упражняване на правата
 7.2.1 Вие може да подадете искане за упражняване на правата си до съответния Администратор от групата на „МОТО-ПФОЕ“, по един от следните начини: на място, по поща вкл. електронна поща, по телефон или факс, както са посочени в точка 1 по-горе. 
 7.2.2 Всяка молба, запитване или Ваше искане се приема с входящ номер, разглежда се, проверяваме Вашата легитимация и право, което искате да упражните и отговаряме в едномесечен срок от постъпването. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме. В случай, че има причини искането да не бъде изпълнено, ние ще посочим тези причини на молителя в писмена форма.
 7.2.3 Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защити обществения интерес (например, при предотвратяването или разкриването на престъпления), или нашите интереси, или правата и свободите на другите. 

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, молим да се свържете с нас чрез посочените в т. 1 по-горе данни за контакт (понеделник - петък от 09:00 до 18:00 часа).

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/91-53-518, уебсайт: www.cpdp.bg

Молим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

 

БИСКВИТКИ

________

8.1 Обработване на бисквитки 
Бисквитките са малки текстови файлове, които някои уебсайтове съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство. 
При този Уебсайт бисквитките се използват за подобряване на работата на браузъра Ви. Дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“ се грижат максимално за личните Ви данни и за информацията, запазена от бисквитките, и Вашето безпроблемно обработване на всички функционалности на Уебсайта.
8.2 Управление и изтриване на бисквитки.
Вие можете да приемете или откажете бисквитките чрез промяна в настройките на Вашия браузър. Ако бисквитките са забранени, е възможно да не можете да ползвате всички интерактивни функционалности на този Уебсайт. 
Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра. 
8.3 Бисквитките помагат :
 8.3.1 Да накараме нашия Уебсайт да работи според Вашите очаквания;
 8.3.2 Да запомним Вашите настройки по време на посещения;
 8.3.3 Непрекъснато да подобряваме нашия Уебсайт за Вас.
8.4 Ние не обработваме бисквитките за:
 8.4.1 Събиране на идентифициращи лични данни – винаги ще Ви молим за изричното Ви разрешение, ако някога искаме да съберем такава информация;
 8.4.2 Събиране на чувствителна информация без Вашето изрично съгласие.
8.5 Обработването на бисквитките спада към няколко категории:
 8.5.1 Бисквитки за уебсайт функции
Ние обработваме бисквитки, за да накараме нашия Уебсайт да функционира по-добре. Например ние запазваме информация след като влезете веднъж в Уебсайта, за да не е необходимо да влизате отново всеки път, когато посещавате различна страница/меню по време на вашата сесия. 
След като излезете или затворите браузъра, бисквитките за сесия ще се изтрият.
 8.5.2 Аналитични бисквитки
Аналитичните програми използват бисквитки за събиране на статистически данни, които ни помагат да подобрим нашия Уебсайт. Освен ако не ни предоставите изрична информация, като попълните формуляр или ни се обадите, всички данни, събрани от аналитичните програми, се съхраняват анонимно, като виждаме само общи стойности, а не специфични индивидуални данни.
Примерите за това включват:

 • Как сте стигнали до нашия Уебсайт (например от търсачка, реклама и др.);
 • Действията, които извършвате на Уебсайта, като прегледан брой страници, прекарано време на дадена страница, на коя страница посетителите са напуснали Уебсайта;
 • Колко често се връщате на нашия Уебсайт;
 • Използваната от посетителите технология (например браузър, операционна система, устройство и др.). 

8.6 За да научите повече за бисквитките по принцип и как да ги управлявате, моля да посетете www.aboutcookies.org 

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

________

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на Уебсайта. Ако Вие използвате нашия Уебсайт или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.

 

Дружествата от групата МОТО-ПФОЕ